Bereikbaarheid

Bezoek Theater op ’t Zand !

Parkeren tijdens Theater op ‘t Zand

Omdat ons festival midden in de prachtige natuur plaatsvindt, is er beperkte parkeergelegenheid (P1) in de nabijheid van het evenement. Om cultuur en natuur nog meer met elkaar te  verbinden raden wij u aan om uw auto op een van de diverse parkeerplaatsen in de omgeving van Kootwijk te parkeren en van daaruit fietsend of wandelend verder te gaan.

Wij hebben  een wandel- en fietsroute voor u uitgestippeld vanaf twee parkeergelegenheden in de omgeving:

U kunt uw auto parkeren op de groene parkeerplaats (P3). Vanaf daar kunt u met de fiets, via een duidelijk aangegeven route, ons festivalterrein in ongeveer
15 minuten bereiken.

Ook kunt u uw auto op een weiland aan de Duinweg parkeren(P2). Vanaf daar kunt u alvast gaan genieten van de prachtige omgeving en wandelend, via een duidelijk aangegeven wandelroute, ons festivalterrein in ongeveer 20 minuten bereiken.

Wat te doen bij calamiteiten zoals onweer en brand?

Je wilt er liever niet aan denken, maar ook een festival als Theater op ‘t Zand kan te maken krijgen met calamiteiten.

De meest voor de hand liggende calamiteiten zijn: onweer en bos- heidebrand.

De organisatie neemt maatregelen om op deze dag goed geïnformeerd te blijven over de weersomstandigheden en zal door de brandweer gewaarschuwd worden in het geval van incidenten, die het festival zouden kunnen beïnvloeden. 

Indien (naderend) onweer of brand maakt dat de organisatie moet ingrijpen, zullen de volgende maatregelen genomen worden:

–        Beëindigen festival; Middels de omroepinstallatie zal de reden aangegeven worden waarom het festival wordt stilgelegd en/of beëindigd. De beslissing om het festival te beëindigen zal in een zo vroeg mogelijk stadium genomen worden.

–        Advies festivalterrein te verlaten; We zullen u middels de omroepinstallatie dringend adviseren het festivalterrein op kalme wijze te verlaten. Door een vroegtijdige beslissing van de organisatie zal er voldoende tijd voor u zijn  om naar de auto of fiets terug te lopen. Bij brand zal de organisatie een rijrichting aangeven op basis van de informatie afkomstig van de brandweer.

–        Advies retour auto/fiets te gaan; De veiligste manier om met naderend onweer om te gaan is veilig te schuilen in de auto of proberen middels de fiets het onweer gebied te verlaten en bijvoorbeeld in een horecagelegenheid (in Kootwijk), deze af te wachten. Ook dit advies zal via de omroepinstallatie verspreid worden. 

–        Verstandig te gaan schuilen. Mocht de organisatie ‘overvallen’ worden door noodweer, dan zullen bovenstaande adviezen niet meer van toepassing kunnen zijn. De volgende adviezen zullen worden gegeven middels de omroepinstallatie:

  1. Bent u toch buiten of op een open veld? Maakt u zichzelf dan zo klein mogelijk. Ga gehurkt zitten met de voeten tegen elkaar. Dan is de kans om getroffen te worden het kleinst. 
  2. Zorg dat u geen metalen spullen bij zich heeft: leg die allemaal uit uw buurt. IJzerwaren zorgen voor geleiding en zijn dus gevaarlijk.
  3. Schuil nooit onder een boom. Omdat bomen bliksem aantrekken, is schuilen onder een boom heel gevaarlijk. Vooral onder een alleenstaande boom, langs een bosrand of in de buurt van een metalen afrastering is de kans te worden getroffen relatief groot.
  4. Bent u in het bos? Ga dan gehurkt op de grond zitten op een plek waar veel kleine bomen bij elkaar staan. Ga niet bij elkaar staan! (bron: rtlnieuws).

Het belooft zaterdag een warme dag te worden,  daarom geven wij u de volgende adviezen:

– Drink voldoende (water) en wees voorzichtig met alcohol- We hebben extra water ingeslagen.
– Smeer de onbedekte huid in en draag in de volle zon een hoofddeksel.
– Let ook een beetje op elkaar.
– Wees voorzichtig met vuur

Tot slot willen we u vragen om, gezien de enorme droogte,
voorzichtig te zijn met vuur.