Bereikbaarheid

Bezoek Theater op ’t Zand

Parkeren tijdens Theater op ‘t Zand

Omdat het festival midden in de prachtige natuur plaatsvindt, is er beperkte parkeergelegenheid (P1) in de directe nabijheid. De route hier naar toe wordt duidelijk aangegeven en u wordt opgevangen(of begeleid?) door verkeersregelaars.

Om cultuur en natuur nog meer met elkaar te  verbinden raden wij u aan om uw auto op een van de diverse parkeerplaatsen in de omgeving van Kootwijk te parkeren en van daaruit fietsend of wandelend verder te gaan.

Wij hebben  een wandel- en fietsroute voor u uitgestippeld vanaf twee parkeergelegenheden in de omgeving:

1. Je kunt je auto op een weiland aan de Duinweg parkeren (P2). De route naar P2 wordt ook duidelijk aangegeven. Daarvandaan kun je meteen al van de prachtige omgeving genieten, door wandelend op weg te gaan naar het festivalterrein via een duidelijk aangegeven route. Duur van die wandeling: ongeveer 20 minuten.

2. Je kunt ook parkeren op de groene parkeerplaats (P3), vlak bij de afslag Kootwijk op(of bij?) de A1. Het verdient aanbeveling om dan met de fiets – die je dan dus wel bij je moet hebben – naar het festivalterrein te gaan; het is ongeveer een uur lopen. Ook de fietsroute is duidelijk aangegeven. Duur van de fietstocht: ongeveer 15 minuten.

Wat te doen bij calamiteiten zoals onweer en brand?

Je wilt er liever niet aan denken, maar ook een festival als Theater op ‘t Zand kan te maken krijgen met calamiteiten.

De meest voor de hand liggende calamiteiten zijn: onweer en bos- heidebrand.

De organisatie neemt maatregelen om op deze dag goed geïnformeerd te blijven over de weersomstandigheden en zal door de brandweer gewaarschuwd worden in het geval van incidenten, die het festival zouden kunnen beïnvloeden. 

Indien (naderend) onweer of brand maakt dat de organisatie moet ingrijpen, zullen de volgende maatregelen genomen worden:

–        Beëindigen festival; Middels de omroepinstallatie zal de reden aangegeven worden waarom het festival wordt stilgelegd en/of beëindigd. De beslissing om het festival te beëindigen zal in een zo vroeg mogelijk stadium genomen worden.

–       Advies festivalterrein te verlaten; We zullen u middels de omroepinstallatie dringend adviseren het festivalterrein op kalme wijze te verlaten. Door een vroegtijdige beslissing van de organisatie zal er voldoende tijd voor u zijn  om naar de auto of fiets terug te lopen. Bij brand zal de organisatie een rijrichting aangeven op basis van de informatie afkomstig van de brandweer.

–        Advies retour auto/fiets te gaan; De veiligste manier om met naderend onweer om te gaan is veilig te schuilen in de auto of proberen middels de fiets het onweer gebied te verlaten en bijvoorbeeld in een horecagelegenheid (in Kootwijk), deze af te wachten. Ook dit advies zal via de omroepinstallatie verspreid worden. 

–        Verstandig te gaan schuilen. Mocht de organisatie ‘overvallen’ worden door noodweer, dan zullen bovenstaande adviezen niet meer van toepassing kunnen zijn. De volgende adviezen zullen worden gegeven middels de omroepinstallatie:

  1. Bent u toch buiten of op een open veld? Maakt u zichzelf dan zo klein mogelijk. Ga gehurkt zitten met de voeten tegen elkaar. Dan is de kans om getroffen te worden het kleinst. 
  2. Zorg dat u geen metalen spullen bij zich heeft: leg die allemaal uit uw buurt. IJzerwaren zorgen voor geleiding en zijn dus gevaarlijk.
  3. Schuil nooit onder een boom. Omdat bomen bliksem aantrekken, is schuilen onder een boom heel gevaarlijk. Vooral onder een alleenstaande boom, langs een bosrand of in de buurt van een metalen afrastering is de kans te worden getroffen relatief groot.
  4. Bent u in het bos? Ga dan gehurkt op de grond zitten op een plek waar veel kleine bomen bij elkaar staan. Ga niet bij elkaar staan! (bron: rtlnieuws).