Steun ons

Gratis?

Hoe kan dat nou?

Bezoekers verbazen zich er elk jaar weer over: hoe is het mogelijk dat je voor Theater op ’t Zand geen entreegeld hoeft te betalen? Al die podia, die acts, de verdere aankleding: kost dat dan niks? Was het maar waar … Het bestuur en de meer dan honderd vrijwilligers doen hun werk weliswaar onbezoldigd, maar zonder de financiële steun van het bedrijfsleven, culturele fondsen en de gemeenten Barneveld – waar Kootwijk onder valt – en Apeldoorn zou Theater op ’t Zand niet kunnen bestaan. Jij als bezoeker kunt trouwens ook een duit in het zakje doen. Dat kan door geld in de bus te stoppen bij het verlaten van het terrein, maar je kunt het evenement ook steunen door ‘Vriend van Theater op ’t Zand’ te worden. 

Bedrag