Eigenzinnig

is een poëzieplatform waar een nieuwe generatie taalkunstenaars het hart kan luchten. Het biedt een laagdrempelig podium aan schrijvers van alle niveaus om materiaal te testen, vertrouwen en stijl te ontwikkelen en om broodnodige meters te maken. Dat gebeurt in kleine kring in de thuisstad Deventer, maar bewezen talenten dragen hun gedichten en verhalen ook elders voor, in theaters en op festivals. Op 16 juli strijken ze neer op het Kootwijkerzand. Maar daarmee is de Spoken Word-koek bepaald niet op.

Ook zal onder anderen Ischa den Blanken van ‘Het konvooi van Mensen Zeggen Dingen’ op 16 juli zijn opwachting maken. Dat konvooi is volgens de website ‘een groep artistieke vogels die het fladderen reeds voorbij zijn en deelnemen aan de vlucht, om zo voldoende vlieguren te verzamelen, opdat ze naar nog mooiere oorden reizen kunnen.’ Den Blanken maakte voor het eerst naam toen hij in 2017 de Van Dale Spoken Award voor Storytelling won. Aan zijn palmares werd daarna onder meer de winst in de NTR Podcastprijs 2020 toegevoegd. Van fladderen is dan ook al lang geen sprake meer.

Ischa den Blanken is inmiddels een gevestigde naam in de Spoken Word-wereld. Hij verwierf de prestigieuze NTR-prijs met zijn podcast Danny/Jenny, het relaas van de ontmoeting van de jongen en het meisje die naar deze namen luisteren, na een avondje stappen. Geen zoetsappige obligate boy-meets-girl, maar ‘een schimmige zedenschets die zijn dieptepunt vindt in een duister tafereel’, zo staat op de website van de NTR te lezen. 

Volgens Mensen Zeggen Dingen verpakt Den Blanken graag ‘grote ideeën in behapbare klonten taal. Muzikaliteit versterkt inhoud en andersom. Zijn gedichten zijn korte en langere monologen waarin soms hijzelf, soms een personage en vaker een ambigue hybride van de twee aan het woord zijn. Ischa stelt zijn oordeel uit en betwijfelt openlijk de schijnbare vanzelfsprekendheden van het leven en het mens-zijn. Grote woorden uit een klein hartje die, zo hoopt hij, zijn toehoorders iets wijzer dan ze binnen kwamen de deur uit doen schuifelen.’ Of het Kootwijkerzand afzakken, in dit geval.