Beleidsplan 2023 – 2028

Het bestuur van de Stichting Kootwijk Cultureel waar Theater op ’t Zand onder valt heeft een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2023 – 2028. Het beleidsplan heeft als focus verduurzaming van het festival. Klik op de link voor het lezen van het plan.

JAARVERSLAG 2021

In 2021 was er wederom geen Theater op ’t Zand vanwege Covid-19 restricties. Toch zijn wij zeer actief gebleven en hebben wij focus gelegd op verduurzaming en digitalisering. Dat laatste was heel belangrijk om actief in contact te blijven met onze achterban, vrijwilligers, sponsoren en donoren.
Onze inkomsten waren minimaal: wij hebben in 2021 niet actief aan werving gedaan, wij vonden dat niet passen tijdens de coronacrisis. Toch zijn wij redelijk uitgekomen, ondanks vaste lasten en verdere investeringen in onze website.