Theater op ’t Zand is een laagdrempelig en leuk festival waar het publiek kan genieten van muziek, dans, theater en kunst

Ons programma begint om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur, net zo voor de schemering invalt. Dat moet ook, want we willen alles op tijd opgeruimd hebben, zodat op zondag het zand er weer uitziet als vanouds: rustig, uitgestrekt, uitnodigend en verleidelijk.

De locatie bevindt zich bij de Uitkijktoren van Staatsbosbeheer aan de Houtvester Van ’t Hoffweg. Daar vlakbij is een parkeerplaats waar u gratis kunt parkeren, maar het is beter om op de fiets te komen. Neem gerust uw stoeltjes en dekens mee en bij minder weer een paraplu en een plastic zak om op te zitten. De horeca van Theater op ’t Zand krijgt ook dit jaar weer flink de aandacht. Denk aan een gezellig paviljoen van mooie stretchtenten; de Plus Harskamp| B&G Catering Harskamp en Koffie corner door…  Apeldoorn| en het Theater op ’t Zand Cafe dat wordt gedraaid door vrijwilligers.”.” . De bar wordt weer bemand met enthousiaste vrijwilligers net als de favoriet van menig kind, de ijscokar!

De toegang is gratis. Dat willen wij ook zo, want we willen de toegang tot kunst in al haar facetten en tot het zand heel laagdrempelig houden. Maar dat betekent niet dat we dit alles voor niets kunnen doen. We hebben sponsoren en subsidiegevers. Maar zoals u weet zijn de subsidiekranen geheel of gedeeltelijk dichtgedraaid, is de kunst duurder geworden door de BTW-verhoging en staan bedrijven ook niet meer altijd te springen om te sponsoren. Gelukkig hebben we om ons heen bedrijven die ons gunstig gezind zijn en nog steeds willen helpen, met een bijdrage of met daadwerkelijke hulp. Maar als u een bijdrage wilt leveren, schroom dan niet en ondersteun ons. Er staat een bus voor goede gaven tijdens het festival op het zand.

De programmaonderdelen volgen elkaar soms op, soms overlappen ze elkaar. Precieze aanvangsttijden van de verschillende onderdelen kunnen we niet geven, een beetje improvisatie wat dat betreft hoort bij het stuivende zand. Kom daarom gewoon, er is steeds iets te doen, meer dan iets, al is het alleen maar om te genieten van het zand.

Stichting Kootwijk Cultureel
Kerkendelweg 13,
3775KM Kootwijk
E-mail: [email protected]

Inschrijvingsnummer Stichtingenregister Kamer van Koophandel: 08090662

Doelstelling

De Stichting Kootwijk Cultureel organiseert sinds 2000 “Theater op ´t Zand“,
een muziek- en theaterspektakel op een unieke locatie: het adembenemende
Kootwijkerzand. De combinatie van natuur en cultuur blijkt een grote succesformule
te zijn. De stichting organiseert het evenement in nauwe samenwerking
met Staatsbosbeheer Kootwijk. Het evenement wordt door duizenden bezoekers bezocht.

Het geven aan Stichting Kootwijk Cultureel, die Theater op ’t Zand uitvoert, is bijzonder aantrekkelijk. Wij zijn een culturele ANBI. De belastingdienst biedt u tot en met 2017 een extra belastingvoordeel. Daarvoor geven wij een overzicht van wie wij zijn, wat we doen en hoe we onze gelden spenderen.

Hieronder ziet u een verslag van onze activiteiten en achtergrond.

Naam: Stichting Kootwijk Cultureel.
RSIN: 809042186

Bestuur:

Jan van Iwaarden | Voorzitter
Peter Bloemendaal | Secreatarie
Jos Dormans | Penningmeesrter
Jessica Möhle | Vrijwilligers
Roger vander Weijden | Horeca, bouw
Johan van Omme | Pr

 

Beloningsbeleid bestuur en vrijwilligers

Bestuur Alle bestuursleden hebben een relatie met het versterken van het culturele erfgoed ‘t Kootwijkerzand. De werkzaamheden van het bestuur worden “om niet” verricht. Incidenteel worden telefoon en administratiekosten vergoed. Bestuursleden kunnen gebruik maken van de zgn. vrijwilligersaftrek van de belastingdienst. Vrijwilligers Het bestuur wordt bij haar activiteiten ondersteund door een groep vrijwilligers. Ook de werkzaamheden van deze vrijwilligers worden “om niet” verricht. Vrijwilligers kunnen gebruik maken van de zgn. vrijwilligersaftrek van de belastingdienst.

 

 

Nieuws 2014

EXTRA AFTREK VOOR GIFT AAN CULTURELE INSTELLING TOT 2018

Een schenking aan een culturele instelling levert een hogere aftrek in de vennootschapbelasting op door de zogehete ‘multiplier’. Voor de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting mag de gift namelijk met 50% worden verhoogd met een maximum van €2500. De ‘multiplier’ mag dus worden toegepast over maximaal €5000 aan giften aan culturele instellingen.

NB: de ‘multiplier’ gold in eerste instantie voor vijf jaar (2012 tot en met 2016), maar deze periode is verlengd tot en met het belastingjaar 2017.

Zie verder: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/03/19/jaar-langer-extra-belastingvoordeel-voor-giften-aan-cultuur.html

 

 

Activiteitenplan 

Stichting Kootwijk Cultureel is opgericht op 24-07-2000 met als doelstelling het organiseren van culturele activiteiten in en rond om Kootwijk en voorts alles dat rechtstreeks of zijdelings  met het één en ander verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord. Het vestigingsadres is: Kerkendelweg 13, 3775 KM te Kootwijk.

Kootwijk ligt in een uniek natuurgebied te midden van grote toeristenconcentraties en de cultuurvoorziening is in deze omgeving schaars. De doelgroep van Stichting Kootwijk Cultureel bestaat uit bewoners en toeristen uit de wijde omgeving. Het doel is om hen te laten kennismaken met de prachtige zandverstuiving  en hen spelenderwijs met verschillende cultuurvormen in aanraking brengen. Daartoe organiseert de stichting eens per jaar, in samenwerking met Staatsbosbeheer, ‘Theater op ’t Zand’. Theater op ’t Zand is een laagdrempelig  festival waarbij de natuur in combinatie met cultuur centraal staan.

De grootste zandverstuiving van Europa met zijn unieke natuur en cultuurhistorie is mede tot stand gekomen door het fenomeen WIND en kan ook alleen daardoor in stand gehouden worden.

De ervaring heeft ons geleerd dat dit decorum een schitterend platform vormt voor zeer uiteenlopende cultuuruitingen zowel voor jong als voor oud. Deze  wisselwerking cultuur-natuur-erfgoed  geeft een grote meerwaarde aan het festival “Theater op ‘t Zand”.

Gedurende de openingstijd van het festival zijn er diverse acts en activiteiten die grotendeels voor alle leeftijden geschikt zijn. Tijdens het middagprogramma ligt de nadruk echter op de kleinere kinderen met ouders. Het avondprogramma is gevuld met verrassende muziekprogramma’s. De acts die de dagdelen met elkaar verbinden zijn dermate boeiend, waardoor het publiek langer blijft of eerder komt.

Laagdrempeligheid staat hoog in het vaandel van Stichting Kootwijk Cultureel, derhalve is de toegang tot het festival geheel gratis. De eventuele indruk die daardoor zou kunnen ontstaan dat cultuur niets zou kosten, probeert de stichting weg te nemen door de sponsoren nadrukkelijk te vermelden en actief zogenaamde tientjesleden te werven. Tijdens het festival staan donatiebussen waar het publiek een vrijwillige bijdrage aan kan leveren.

Het hoofddoel van Stichting Kootwijk Cultureel is het bieden van een programma met een hoge artistieke kwaliteit. De opzet van de programmering zoals de variëteit in soorten optredens, soorten artiesten en soorten publiek, wordt vanwege het jarenlange succes niet veranderd.

Alle activiteiten op Theater op ‘t Zand van 13:00 uur tot vroeg in de avond staan in het teken van het thema. Zowel bij de keuze van de acts, de begeleiding van bezoekers, de keuze van de horeca, de interne organisatie en de ervaring op ’t Zand zelf.

Hoe het kwam, hoe het ging en hoe het nu is

Theater op ’t Zand is een initiatief van de Stichting Kootwijk Cultureel. Tot nu toe is het ook de enige activiteit van de stichting, maar we hebben onze handen er dan ook meer dan vol aan.

Ruim tien jaar geleden vierde Staatsbosbeheer haar honderdjarig bestaan, onder andere met veel activiteiten op en rondom het Kootwijkerzand. De belangstelling was enorm en ’s avonds, al pratend en nagenietend, een moment waarop de beste ideeën naar voren komen, werd ook Theater op ’t Zand geboren. Dat wil zeggen, het leek toch jammer om maar eens in de 100 jaar iets leuks te organiseren op het zand. Staatsbosbeheer is echter erg zuinig op het zand, maar omdat we een festival van één dag hebben, mogen we er toch gebruik van maken.

In 2000 was het zover: het eerste Theater op ’t Zand zou zich gaan afspelen. Een dag vol muziek, theater, dans, visuele acts, kortom, een culturele dag. Alles was tot in de puntjes voorbereid, maar ja, op het weer hebben we natuurlijk geen invloed. En laat het nou net die eerste zaterdag in juli regenen dat het goot. Desondanks was het erg gezellig, maar we wisten nu meteen een groot nadeel van een openlucht festijn.

We hebben ons niet uit het veld laten slaan en we zijn gewoon doorgegaan. Elk jaar proberen we een ander programma neer te zetten, niet altijd eenvoudig want als het heel leuk is geweest, wil je graag hetzelfde nog eens doen. Maar de uitdaging voor ons is toch om steeds iets nieuws te bieden en we houden elkaar daarin scherp.

Het gaat ook niet alleen om een programma te bedenken, het gaat ook nog om het binnenhalen van subsidies en sponsorgelden. Om daarin wat meer structuur te krijgen, zijn we in 2008 begonnen met een thematisch vierjarenplan. Dat is onze kapstok waaromheen we het programma uitwerken.

In 2010 hebben we ons tienjarig jubileum gevierd en daarvoor hebben we wat parels onder het zand vandaan gehaald: mooie acts die we terug lieten komen. In de loop der jaren zijn er allerlei acts en artiesten bij ons geweest, teveel om op te noemen, maar neem eens een kijkje in de foto’s. Loes Luca, Hind, La Boutique Fantastique, ome Willem, Willem Breuker, Rabasa, de Luchtmachtkapel, Hakim, Mijnheer Kaktus, Karel Kraayenhof, Nynke Laverman, steltlopers, poezieobers, Paulo en Mayka, en nog veel en veel meer. Leuke dingen voor jong en oud, meespeeltheater, kijktheater, meeneurieconcertjes, dansworkshops, van alles. En elke keer sloten we af met een mooie avond act, muziek in soorten en maten.

Organisatie Stichting Kootwijk Cultureel

Achter de Stichting Kootwijk Cultureel zitten een groot aantal  mensen die helemaal weg zijn van het Kootwijkerzand. Een bijzonder gebied waar we allemaal graag vertoeven. Toen ooit Staatsbosbeheer 100 jaar bestond, was er daar een groot feest en dat inspireerde onze voorzitter tot Theater op ’t Zand. “Zou het niet leuk zijn,” was zijn gedachte, “om het zand bij meer mensen bekend te maken, op een leuke, inspirerende en laagdrempelige manier?” Zo is het ontstaan. En dan eerst ook nog met alleen mensen uit Kootwijk. Maar ja, andere mensen hebben ook belangstelling, bovendien is Kootwijk het kleinste dorp in de gemeente Barneveld. En al heeft het veel betrokken inwoners, bestuursleden zoeken die de kar trekken valt nog niet mee. Vandaar dat er nu ook een paar ‘buitenlanders’ in zitten, uit Voorthuizen en De Valk.